Интегралды менеджмент жүйесі

«KMG-Security» ЖШС өз менеджменті сапасын әлемдік стандарттар деңгейінде қамтамасыз ете отырып жетілдіреді.

2010 жылы компания біріктірілген менеджмент жүйесін енгізіп, табысты түрде ISO 9001:2008 және OHSAS 18001:2007 халықаралық стандарттарына, сонымен қатар ИСО 9001-2009 қр СТ мемлекеттік стандартына  сәйкестікке сертификаттаудан өтті.

Компания басшылығы сапа, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы саласындағы саясаттың іске асырылуын, біріктірілген басқару жүйесі талаптарының орындалуын қамтамасыз етуге жауапты.

Компания сапаны, еңбекті қорғауды және қауіпсіздік техникасын басқарудың тиімді  жүйесін жұмыс қалпында ұстайды, дамытады әрі үнемі көрсетіп отырады. 

Аудит қорытындысы бойынша Серіктестіктің біріктірілген менеджмент жүйесі ISO 9001:2015 және OHSAS 18001:2007 халықаралық стандарттарының талаптарына сәйкес келеді деген тұжырым жасалды.  

Жүргізілген жұмыс «INTERTEK» және «КазСерт» сертификаттау органдарының аудиторлары тарапынан Серіктестіктегі БМЖ жұмыс істеуінің жақсаруы ретінде аталып өтілді.

ЕНГІЗІЛГЕН СТАНДАРТТАРДЫҢ ТАЛАПТАРЫНА САЙ КЕЛМЕУ АНЫҚТАЛҒАН ЖОҚ.

Қауіпсіздігін қамтамасыз етуді бізге сеніп тапсырды

КазМунайГаз
Самрук Казына
"КазМунайГаз" Разведка и Добыча
Озенмунайгаз
Карачаганак
АО “МАНГИСТАУМУНАЙГАЗ”
KazTransOil
ТОО "Атырауский НПЗ"
ТОО «СП «Казгермунай»
КБМ
ТОО «Урал Ойл энд Газ»
ТОО «ҚазМұнайГаз Өнімдері»
сайт статистики